Wiskundige Varia

Dit flipbook met uitleg over wiskundige onderwerpen is ook als PDF te downloaden. Met enige regelmaat wordt de versie bijgewerkt. Er worden nieuwe onderwerpen aan toegevoegd, verbeteringen aangebracht, of spel- en taalfouten gecorrigeerd.
De versies worden genummerd; de laatste versie is altijd hieronder te downloaden.Download PDF.