.................................................

merkwaardig

merk·waar·dig

bijvoeglijk naamwoord

1 ▼zo, dat men erop let, er kennis van neemt
synoniem: belangrijk, buitengewoon, opmerkelijk
• een merkwaardig verschijnsel
• een merkwaardige persoonlijkheid
• het kameleon is een merkwaardig dier

eigenaardig, vreemd

2 ▼in de verbindingen
• (wiskunde) merkwaardige producten, merkwaardige quotiënten
bep. veelvoorkomende gelijkheden bij de vermenigvuldiging van veeltermen
a• (wiskunde) merkwaardige punten
bijzondere punten in driehoeken, zoals zwaartepunt en hoogtepunt

3 ▼wonderlijk, curieus
• merkwaardige gewoonten, opvattingen
• merkwaardig genoeg

merkwaardigerwijs
• merkwaardig dat je dat niet eerder gezegd hebt